EKOBIURO

Czy wiesz, że:

  • ponad 50% odpadów komunalnych, które wrzucasz do pojemnika na odpady zmieszane nadaje się do recyklingu bądź odzysku;
  • opłatę „śmieciową” uiszczasz tylko za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych;
  • opłatę tą możesz obniżyć segregując odpady!

Firma EKORESET proponuje Państwu bezpłatny odbiór makulatury biurowej oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z Państwa firmy. Zainteresowane firmy wyposażamy w kartonowe box-y do gromadzenia makulatury bezpośrednio w biurze. Proponujemy opróżnianie box-ów przez firmę która sprząta Państwa biura do zbiorczego niebieskiego pojemnika o poj. 240l. Pojemniki zbiorcze opróżnimy według harmonogramu bądź na zgłoszenie telefoniczne. Swoją ofertę kierujemy do przedsiębiorstw, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów, szpitali, przychodni, lokali usługowych.